Fukuoka

Karatsu et ses environs

Imari

Nagasaki

Ryokan de Kurokawa

Taketa

Beppu